OudeBoeken BSKEMPEN Burgerlijke Stand van de Antwerpse Kempen

Home

FR EN


De BSkempen databank

De BSkempen databank bevat alle akten van de Burgerlijke Stand van alle verwerkte gemeenten. Dit zijn dezelfde gegevens als in de indexbestanden voorkomen, maar dan in de vorm van een databank, zodat op alle gemeenten tegelijk kan gezocht worden.
Onderstaande tabel geeft U de mogelijkheid deze databank te downloaden. Je krijgt een zip-file (net als alle andere files die we aanbieden, alleen is deze 32 Mb groot). Na het uitpakken krijg je drie bestanden: het programma BSKdb, een helpfile BSKdb, en de gevulde databank BSkempen. Hou deze samen in één map, en die map kan je gelijk waar op je computer zetten.

Uitgepakt zijn de bestanden momenteel 105 Mb. Er wordt niets geïnstalleerd op je computer, dus je kan de uitgepakte map ook op een USB-stick zetten en op gelijk welke computer uitvoeren. Als je het programma BSKdb opstart, zal het programma nagaan of het al een ini-file heeft (BSK.ini), en indien niet, deze file aanmaken in de map waarin het programma staat.

databank (programma BSKdb v3.0, helpfile, databank BSkempen) enkel Windows! 01-06-2024

Het programma BSKdb heeft vier tabbladen:

- Home: is gewoon een welkom-scherm met een logo.
- Werkbank: hier zie je welke gegevens er in de databank staan. Je kan hier ook een indexbestand openen en aan de databank toevoegen (het moet dan wel één van onze eigen indexbestanden zijn), of je kan één van de bestanden in het overzicht uitkiezen, het uit de databank verwijderen, of het terug exporteren naar een indexbestand.
- Overzicht: klik op de knop Bijwerken en je krijgt statistieken over de huidige inhoud van de databank en een grafiek van de gemeenten.
- Zoeken: dit is het tabblad dat je zal gebruiken om akten te zoeken en te vinden. Dadelijk meer hierover.

De bijgeleverde helpfile geeft meer uitleg over het gebruik en de mogelijkheden van de databank. Het is sterk aan te raden deze helpfile even door te nemen. Klik in de menubalk op Help en Handleiding.

Als je de databank gebruikt, zal je de meeste tijd doorbrengen in het tabblad Zoeken. Hiermee zoek je records in de databank, en het is erg krachtig. We geven een voorbeeld. Stel, je bent op zoek naar een familienaam 'Tielemans'. In het tabblad Zoeken zet je:

- het type akten op 'alle akten'.
- de gemeente op 'alle gemeenten'.
- de familienaam op 'begint met' en je vult in 'Tielemans'.

Als je nu op de knop Zoeken drukt, krijg je een overzicht van alle akten van alle gemeenten waarin ergens een familienaam 'Tielemans' voorkomt. Je kan dat later nog eens herhalen met 'Thielemans' of 'Tilemans', want er kunnen meerdere varianten van deze familienaam bestaan.

We zien in deze eerste zoekresultaten dat we in de gemeente Morkhoven een geboorte hebben van een 'Biermans, Theresia'. Wat doet deze akte hier? Als we erop klikken, krijgen we de detailgegevens van deze akte in een pop-up scherm, en zien we dat deze akte geselecteerd werd omdat haar moeder Rosa Tielemans was. Het is dus inderdaad een akte die we kunnen gebruiken.

Als we de lijst met de zoekresultaten verder aflopen, vinden we bij de huwelijken in Morkhoven een huwelijk van Hieronymus Gastmans met de zojuist genoemde Theresia Biermans (de dochter van Rosa Tielemans). Interessant. Zijn er kinderen geboren uit dit huwelijk? We gaan dat dadelijk uitzoeken. We stellen het tabblad Zoeken nu als volgt in:

- het type akten laten we op 'alle akten' staan.
- de gemeente laten we op 'alle gemeenten' staan.
- Familienaam laten we staan op 'begint met', en we vullen in 'Gastmans'.
- we vinken nu het vakje een tweede persoon insluiten aan, en kunnen nu een tweede familienaam ingeven.
- we zetten de tweede familienaam op 'begint met' en vullen in 'Biermans'.

Als we nu op de knop Zoeken drukken, krijgen we een overzicht van alle akten waarin zowel een Gastmans als een Biermans optreden, en waarin dus ook de kinderen staan van Hieronymus Gastmans met Theresia Biermans. En dit zijn de kleinkinderen van Rosa Tielemans. We zien zeven geboorteakten, en vier overlijdensakten.

Bij het zoeken kan je ook de SQL-karakters gebruiken. Wat zijn deze?

- % (het percent-teken): nul of meerdere karakters.
- _ (de underscore): exact één karakter.
- ? (het vraagteken): nul of één karakter.
- [lijst] (een aantal karakters tussen vierkante haakjes): een enkel karakter uit deze lijst.
- [!lijst] (een aantal karakters tussen vierkante haakjes, waarvan het eerste een uitroepteken is): een enkel karakter dat niet in deze lijst voorkomt.

De bijgeleverde helpfile geeft meer informatie over deze SQL-karakters, en geeft ook voorbeelden. Wenst U optimaal gebruik te maken van deze zoekmogelijkheden, raadpleeg de helpfile en de voorbeelden daarin.

Als ik dus zou willen zoeken op familienamen die beginnen met tub of tib, dan zet ik familienaam begint met en 't[ui]b'. Wil ik zowel Tielemans als Tilemans vinden, dan kan ik zoeken op 'Tí%lemans'. Een familienaam die begint met 'T' en eindigt op 'ax' vind ik met 't%ax'. Met 't[!u]%ax' vind ik iedere familienaam die begint met een 'T', eindigt op 'ax', maar waarvan de tweede letter geen 'u' is. De helpfile geeft meer informatie over deze SQL-karakters en aan aantal voorbeelden.

Let op: de databank is gebaseerd op de Microsoft Jet Engine, wat wil zeggen dat klinkers met en zonder accenten verschillende karakters zijn. Zoeken op 'Marien' en 'Mariën' zal verschillende resultaten opleveren, omdat 'e' en 'ë' twee verschillende karakters zijn. Geef als zoekterm dus 'Mari[eë]n' als U zowel Marien als Mariën wil vinden. Geef als zoekterm 'Cl[eé]' als U zowel Cle als Clé wil vinden. In de indexfiles en in de databank staan de gegevens zoals ze in de akten geschreven werden. Hou er rekening mee dat een voornaam als 'Coleta' in de akten elf verschillende schrijfwijzen heeft. en een gemeente zoals 'Noorderwijk' op 14 verschillende manieren geschreven werd. De topper is de voornaam 'Guilielmus', die 31 verschillende schrijfwijzen heeft.

De zoekresultaten kunnen we ook opslaan, en wel als een Excel-file (een soort indexbestand). Daar in de zoekresultaten zowel geboorten, huwelijken als overlijden kunnen voorkomen, heeft ook het resulterend indexbestand drie tabbladen (met de namen BS Geboorten, BS Huwelijken en BS Overlijden). Ieder van deze tabbladen heeft exact hetzelfde formaat als onze indexbestanden.

De databank wordt slechts éénmaal per maand bijgewerkt. Indexbestanden, die ondertussen nieuw aangemaakt of nagelezen zijn, kunnen zonder problemen toegevoegd worden. In het tabblad Werkbank zet je een vinkje bij Toevoegen aan de databank, en klik je op de knop Openen. Je kiest het indexbestand, en het wordt aan de databank toegevoegd. Moeilijker is het niet.

Ere wie ere toekomt: de databank is ontwikkeld door Jan Dillen, doctor in de wetenschap, en momenteel professor aan de universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika. Jan is één van onze oudste klanten, en een enthousiast supporter van BSkempen.