Verschillen tussen de akten en de indexfiles

In principe worden de gegevens van de akten ongewijzigd overgeschreven in de indexfiles. Met volgende uitzonderingen:

- Datums van de republikeinse kalender worden omgezet (dus "12 nivose 8" wordt "2 januari 1800").

- Duidelijk flagrante fouten worden gecorrigeerd (bv als na de akten van november de volgende akte de datum begin    november draagt dan wordt dit gecorrigeerd naar begin december). In zo'n geval wordt de betreffende informatie in de indexfile in het ROOD weergegeven.

- Ontbrekende informatie in een akte (bv. de naam van de moeder van een overleden kind) die eenvoudig kon teruggevonden worden in andere akten uit dezelfde periode (bv. de geboorteakte van het kind) wordt in de indexfile in het BLAUW weergegeven.

- Bij familienamen of plaatsnamen die beginnen met een apostrofe wordt de apostrofe na de beginletter gezet (voorbeeld: 's Jegers wordt s'Jegers). Dit is gedaan om te zorgen dat Excel deze namen op de juiste wijze sorteert en toont.

- Het verschil in schrijfwijze van toen en nu wordt aangepast. Begin 1800 werd "y" geschreven als "ij", en "ij" als "y" (dus "Thijs" in de akte wordt nu   geschreven als "Thys"). Twee "ss"-karakters werden geschreven als "fs" of "ff" (bv   "Dassen" werd geschreven als "Dafsen" of "Daffen").

- Indien de naam van dezelfde persoon in dezelfde akte verschillend geschreven wordt, dan kiezen we zelf de schrijfwijze die we in de indexfile zetten. Als de naam van de persoon in de akte foutief geschreven wordt (bv de akte zegt  "Tubix", terwijl de handtekening van de betroffene duidelijk "Tubecx" aangeeft), dan wordt toch de schrijfwijze van de akte overgenomen (dus "Tubix").

- "???" in de indexfile betekent "onbekend". Indien bv een zoon Felix Verstappen het overlijden van zijn moeder komt aangeven, dan wordt in de indexfile bij de overlijdensakte de naam van de echtgenoot ingevuld als "Verstappen, ???".

- De schrijfwijze van familienamen werd pas strikt vanaf 1883. Vanaf dat jaar was "Van Calster" niet meer hetzelfde als "Vancalster". In oudere akten keek men niet zo nauw, en zien we heel dikwijls een verschil tussen de familienaam die de ambtenaar opschreef, en de handtekening van de betrokkene.

Zowel de akten als de indexfiles bevatten fouten. Familienamen werden dikwijls fonetisch opgeschreven ("Lievens" werd dan geschreven als "Lives", "Verachtert" als "Veragtert"). Vooral bij de oudste akten zijn elementen in de akte vergeten, of spreken ze elkaar tegen. Bij het aanmaken van de indexen maken we leesfouten (omdat we de tekst niet kunnen lezen of foutief lezen) en schrijffouten.

Als U de akten raadpleegt om uw stamboom te maken, zal u deze fouten ongetwijfeld ontdekken. Stuur ons even een mailtje om ons dit te melden, met de omschrijving van de fout en wat de correcte versie zou moeten zijn. Lees- en schrijffouten in de indexfiles kunnen we verbeteren, fouten in de akten natuurlijk niet, maar die kunnen we wel gecorrigeerd in de indexfiles zetten. U bewijst er ons en de volgende bezoekers van deze site een dienst mee.